Projekty finansowane ze środków unii europejskiej

Call Center: (32) 278 88 88


 
e-Rejestracja                      eCareMed
 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
tel. centrala: (32) 278 88 86, (32) 278 88 87
fax: (32) 231 35 12
e-mail ogólny: onkologia@gliwice.nio.gov.pl
Facebook: https://www.facebook.com/Onkologia.Gliwice/